Naghahanap nang mga Magboboluntaryo

Sa ngayon sa lounge ay nangangailangan nang mga boluntaryo sa mga nakasulat sa baba.

Inaasahan po namin ang inyong pagsali !

ボランティア

 

 

 

 

 

Boluntaryo bilang tagapagsaling-wika(interpreter)

Naghahanap po kami nang mga boluntaryo bilang tagasaling-wika(interpreter) sa mga dayuhan. Sa mga may interes sa International Exchanges, makipag-ugnay po lamang. Lalo na po ang mga wikang Intsik, Filipino, Cambodia, Vietnam.

Para sa mga katanungan→【dito】

Boluntaryong Tagasaling-wika ng Siyudad (Shimin Tsuuyaku Volunteer)

Boluntaryong tagasaling-wika sa mga eskuwelahan ng Siyudad ng Yokohama, munisipyo at iba pa.

Boluntaryong Tagasaling-wika ng Lounge

Boluntaryong tagasaling-wika at (sumusuporta gamit ang sariling wika) sa mga dayuhang nakatira halos sa Purok ng Hodogaya na hindi wikang Hapon ang sariling wika.