Silid-aralan sa Wikang Hapon

Nagbukas nang silid-aralan para sa wikang Hapon kung saan makakapag-aral ang mga dayuhan nang kinakailangang salita na gamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa silid-aralan ay parating may boluntaryong tagapagturo ng wikang hapon na sumusuporta sa mga nag-aaral na mga dayuhan para palalimin ang ‘cultural exchanges’.                  


 *Libre ang sumali/pumasok.

 *Kahit kailan ay maaaring sumali/pumasok.
 *Maaaring sumali/pumasok sa kahit ilang silid-               aralan. 

Gabay Ukol sa Silid-Aralan

Iskedyul at iba pa、dito ang mga detalye→【Flyer(PDF)】 

ボランティア2

 • Araw at Oras: Huwebes 18:30~20:00
          Biyernes 10:30~12:00
       Sabado 13:30~15:00
 • Lugar: Yokohama-shi, Iwama Shimin Plaza 3F Silid      Pulungan
 • Bayad: Libre
Ang alituntunin ay nasa Senior High School pataas ang mga mag-aaral. 
Sa mga baguhan, pumunta ng 15 minutos bago magsimula ang klase.

Silid-aralan tuwing Huwebes ( Nagsisimula/Baguhan)

Sa gabi ang klase kaya ang nagsisipag-aral ay yung mga galing sa trabaho at nasa malapit lang nakatira na gustong magsipag-aral na mga dayuhan.Nagkakaroon ng kasayahan tuwing katapusan ng semestre para palalimin ang ‘cultural exchanges’.

Silid- aralan tuwing Biyernes (Nagsisimula/Baguhan)

Iba-ibang antas ang nagsisipag-aral gaya ng mga asawa ng Hapon, mga dayuhan gurong nagtuturo nang ibang lengguwahe. Ibabagay sa antas ang paglalagyang maliit na grupo sa pag-aaral.

Silid-aralan tuwing Sabado ( Nagsisimula/Baguhan)

Sa gabi ang klase kaya ang nagsisipag-aral ay mga yung galing sa trabaho at nasa malapit lang nakatirang gustong magsipag-aral na mga dayuhan.Nagkakaroon ng kasayahan tuwing katapusan ng semestre para palalimin ang ‘cultural exchanges’.

↓Ang ibang klase sa wikang Hapon ay nandito
【Japaneses Class Database (Yokohama) (Japanese / English)】